NAMAZ-e-TARAVEEH at Masjid-e-Jahara

NAMAZ-e-TARAVEEH  at Masjid-e-Jahara

Mussallies offering Taraweeh prayers at Masjid-e-Jahara, Humayun Nagar during the Holy month of Ramadan in Hyderabad.. (Pics. Laeeq)